Live Streaming Tips

【做直播 4 大注意事項!】

今年因疫情出現「宅經濟」,唔少中小企都明白到要生存就要向網絡營銷著手,亦帶起咗網絡直播嘅新趨勢。相對就咁用相同字嚟宣傳,直播影片有聲有畫的確吸引好多,但一個直播要做得好,都真係好多事要注意。今日就同大家分享 4 個做直播要注意嘅事。